Home / Old Post / Sự thật tâm linh (P1)

Sự thật tâm linh (P1)

Tội lỗi và không tội lỗi

Anh chị em trước khi tham gia tập luyện thiền định và thực hành các công thức ứng dụng Năng Lượng Vũ Trụ của Thầy Lương Minh Đáng trong ngành nhân điện anh chị em ít nhiều đã từng nghe nói hay tìm hiểu qua đời sống và sách vở về những ý niệm tội lỗi và không tội lỗi mà linh hồn hay thể xác con người phải lãnh nhận và không lãnh nhận vì lý do có sự hiện hữu và tác động của linh hồn hay thể xác con người trên trần thế hay trong các cõi giới tâm linh.

Khi nghe những điều này mỗi con người chúng ta sẽ nảy sinh ý thức sợ hãi, có thể có những con người sẽ nói rằng tôi không sợ sự trừng phạt hay rằng buộc của bất cứ quy luật tâm linh nào vì tôi không tin có sự sống sau cái chết hoặc tôi có đầy đủ khôn ngoan để thoát khỏi, vượt qua hết thảy những gì nảy sinh. Điều này là nói dối, vì chính trong tâm khảm những con người này chắc chắn đã chứa đựng sự sợ hãi vì chính sự sợ hãi này đã nảy sinh tâm thức chống đối lại quan niệm vì không có sự sợ hãi thật sự thì sẽ không có lời nói đối chọi lại, không có sợ hãi sẽ không có tâm trạng tiêu cực với ý niệm được đưa ra. Chính sự sợ hãi đã nảy sinh ý thức sinh tồn. Còn việc không tin tưởng có sự tồn tại của linh hồn, thánh thần, ma quỷ và Thượng Đế cũng là lời nói ngoài miệng, bất cứ ai cũng tin mình sau khi chết đi vẫn còn tồn tại vì thực sự họ tha thiết được như vậy.

Anh chị em được nghe Thầy Đáng giảng dạy sẽ thấy được quan điểm của Thầy rằng linh hồn không bao giờ có tội, linh hồn chỉ biết học hỏi và học hỏi để tiến hóa nên không bao giờ có tội. Điều này gây sự hoài nghi cho hết thảy anh chị em đồng môn chúng ta, không ai không hoài nghi kể cả những người ngoài miệng nói tôi tin tưởng hoàn toàn lời nói của Thầy cũng là lời nói dối, vì chính trong thâm tâm những đồng môn này tin rằng có sự trừng phạt vì tội lỗi và thực sự thân xác thường trực phải lãnh nhận những kết quả tiêu cực vì hành động bản thân đã gây ra và được chính bản thân cho rằng đã có thiếu sót. Những lời nói ngoài miệng tin tưởng hoàn toàn việc không có tội lỗi xuất phát từ chính tâm mỗi người tha thiết được tha tội, tha thiết có quan điểm chân thực này tồn tại, tha thiết thoát khỏi rằn vặt lương tâm vì những gì không tốt đẹp mình đã gây ra. Chính ý thức sự toàn vẹn, thiện lương, tiến bộ đã nảy sinh lời nói này.

Vậy đâu là sự thật?

Ngành nhân điện của Thầy Đáng duy nhất giúp cho con người được khai mở luân xa 100% và thực sự là khai mở 100% luân xa thật. Chúng ta cần phân biệt với việc nhiều chương trình khác cũng có thể nói về việc khai mở luân xa 100% là không giống với nhân điện Thầy Đáng. Thầy Đáng nói rằng khai mở luân xa 100% được là

+ Một là anh chị em có khả năng trị bệnh cho mình cho người khác được ngay sau khi được khai mở 100% luân xa. Bệnh của anh chị em dù nặng đến đâu, có nặng cách mấy thì tối đa 2 tuần anh chị em hết bệnh hoặc tiến triển tốt đẹp.

+ Hai là anh chị em có khả năng giúp cho linh hồn thấp linh hồn xấu đi siêu thoát ngay sau khi khai mở 100% luân xa

+ Ba là anh chị em có khả năng cảm nhận tất cả các băng tần tâm linh từ thấp nhất tới cao nhất.

+ Bốn là anh chị em sẽ trở thành con người giỏi gấp trăm gấp ngàn lần con người cũ của anh chị em khi chưa được khai mở luân xa 100%.

+ Năm là khi khai mở luân xa cho người khác là linh hồn anh chị em hợp nhất với Thượng Đế sang cơ thể họ để khai mở luân xa, và linh hồn họ lúc này ra ngoài cơ thể. Khi nào khai mở xong linh hồn họ trở lại cơ thể và linh hồn anh chị em trở lại thân xác anh chị em.

Những điều trên thuộc chương trình cấp 3 của ngành nhân điện đã được Thầy Đáng nhắc nhở trong tài liệu dành cho học viên và nhiều lần trong các lớp học cấp cao. Không có được đầy đủ 5 điều trên chắc chắn người hành giả không được khai mở luân xa 100% và đặc biệt không có việc thực sự được hợp nhất với Thượng Đế thì không có chuyện khai mở luân xa, những hình tướng tương tự hoặc có cùng danh nghĩa chỉ là ngoại hình mà thực sự không có nội dung. Không có Thượng Đế giúp đỡ, con người không có biết đến việc khai mở luân xa.

Trong sách Minh Triết và Giác Ngộ Thầy Đáng đã giảng dạy cũng là chuyển giao thông điệp của Thượng Đế rằng mọi thiếu sót của thân xác và linh hồn con người đều là trách nhiệm của Thượng Đế, Thượng Đế đã và đang thay đổi gen của con người để đứa con cưng nhất của Ngài dần trở lên hoàn thiện vì các nhà khoa học đã tìm ra 99% gen của người và của chuột hiện nay vẫn còn giống nhau. Sách đã nói chỉ có con người mới có khả năng giao tiếp với Thượng Đế và đây là điều nói lên tính thượng đẳng của con người so với những sinh vật khác.

Có thể nói việc khai mở luân xa là công việc khai mở cánh cửa để bước vào chương trình của Thượng Đế để con người được thay đổi gen để trở nên toàn thiện một cách nhanh chóng nhất. Thượng Đế chăm lo cho tất cả muôn loài vạn vật nhưng nếu có con người không ý thức kết nối, cầu nguyện và làm theo ý Ngài thì thực sự những con người này chưa thực sự là người theo đúng nghĩa.

Thượng Đế không bao giờ trách phạt, trừng phạt con người do đó đối với Ngài con người luôn luôn và mãi mãi vô tội. Ngay cả con người đã phạm phải lỗi lầm to lớn nhất là tự cao tự đại như người Atlantic xa xưa cũng được Thượng Đế đưa về dạy dỗ để rồi tiếp tục xuống trần thế xây dựng thiên đang trần gian như đúng ý chỉ của Ngài đã có từ khai thiên lập địa. Thượng Đế, như sách đã nói có thể ví như hình ảnh một người mẹ hiền luôn yêu thương và mãi mãi yêu thương con cái dù chúng đã bao nhiêu tuổi, có ra sao chăng nữa thì vẫn yêu thương và không ngừng yêu thương.

Trong các cấp học cấp cao Thầy đã nói việc anh chị em nhân điện truyền điện năng, chính là nhờ tới Quyền năng khả năng của Thượng Đế, các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả để giúp cho người bác sỹ vô tình gây ra án mạng được tha bổng thay vì phải tù ngục nhiều năm hay việc giúp cho người lái xe bớt tội khi uống rượu tham gia giao thông hay giúp cho người nghiện ma túy trong việc xét nghiệm. Sách đã nói rằng Thượng Đế không dễ dàng nghe theo con người đâu mà có việc được Thượng Đế Trời Phật chấp thuận có việc không được Trời Phật Thượng Đế chấp thuận. Có thể nói những người được Quyền năng khả năng của Ơn Trên là những người được các Ngài chấp thuận theo quyết định tối thượng của các Ngài.

Với quan niệm có tội và bị trừng phạt sẽ nảy sinh ý thức mất đi tình thương. Con người sẽ tự đau khổ mà gây tổn hại cơ thể và tâm linh bản thân mình đồng thời trái với tấm lòng và ý muốn của Thượng Đế. Không ngừng sửa chữa, sửa chữa là sửa chữa những điều chưa toàn vẹn trở nên toàn vẹn, những điều chưa tốt đẹp trở lên tốt đẹp là đúng với ý Ngài. Không phải là sửa chữa vì đó là sai khuấy, tội lỗi mà sửa chữa vì đó là sự tụt hậu, lạc hậu. Tiến hóa và không ngừng tiếp nhận năng lực Thượng Thiên và làm theo ý muốn của Thượng Đế là quan niệm tân thời và hành động thay cho ý niệm tội lỗi và trừng phạt đã dần mất đi tác dụng dăn dạy con người và đưa con người ngày càng xa dời tình thương yêu đồng loại.

Check Also

Cầu nguyện

Quan hệ đối thoại giữa người sống và người chết, với Thiêng Liêng ban đầu …