Home / Old Post / Cầu nguyện

Cầu nguyện

Quan hệ đối thoại giữa người sống và người chết, với Thiêng Liêng ban đầu được hình thành trên cơ sở của Cầu Nguyện.

Trước nhất chỉ có một bên nói, đó là người cầu khấn, người cầu khấn nguyện có thể được người chết hoặc Thiêng Liêng lắng nghe hoặc không lắng nghe.

Rồi mới tới việc được đáp lời hay không được đáp lời

Rồi mới tới việc có được ứng nguyện hay không. ?

Do vậy, cầu nguyện phải có nguyên tắc.

  1. Nguyện cầu những điều nằm ngoài khả năng bản thân
  2. Lời cầu nguyện phải nhất tâm, nhất ý: đừng bao giờ cầu rằng “Thượng Đế ơi, hãy cho con nghèo túng để được gần gũi Ngài vì Ngài thương xót kẻ nghèo khó hơn kẻ giầu sang. Nhưng nếu để con bớt gánh nặng cho Ngài, xin Ngài cho con được tươm tất dư giả”
  3. Cầu cho bản thân đừng bao giờ cầu tập thể Thiêng Liêng giúp đỡ: “con cầu Trời Phật, cầu thánh thần bốn phương tám hướng giúp con được khỏe mạnh, không đau không ốm, tài lộc phước đức tràn trề” hoặc “Thưa Cha Trời, Mẹ Đất, thưa tất cả chư tôn hiền thánh con đau ốm bệnh hoạn quá, xin cho con được khỏi bệnh hết đau để được sống một kiếp người bình dị”… vvv Các bạn có những nhu cầu tương tự hãy thử cầu những điều tương tự xem mấy ngàn lời cầu nguyện, bao nhiêu năm khấn vái có thể giúp được ứng nguyện hay không. Nếu không hãy làm khác đi, cầu duy nhất một Người thôi, và lặp lại như vậy. Nếu thực sự bạn hướng tâm, Ngài sẽ khiến bạn khó để lặp lại, như vậy kết quả bạn đã rõ.
  4. Khi tiếp xúc, giao tiếp được từng vị trong Thiêng Liêng hãng cầu nhiều vị trong một lần cầu, nhưng đó là việc cầu để bạn làm việc không công cho xã hội và trần gian.
  5. Định hình thiện ác đúng sai trong lời cầu của chính mình trước khi cất tiếng trong tâm
  6. Định hình tâm thức hướng tới thế lực tà ma hay thánh thiện trước khi cầu khấn. Như “con cầu xin để được rộng rãi thênh thang con đường công danh sự nghiệp, con cầu xin được tài lộc vô song không ai sánh bì…” nhưng chỉ cầu trong tâm mà không xác định sẽ hướng tới sự giúp đỡ từ ai, miễn sao lời cầu tất ứng, ai giúp cũng được. Như vậy là tà đạo !
  7. Đi đâu cũng cầu, đứng trước bất cứ gian thờ nào cũng cầu. Như vậy đương nhiên mọi chỗ cũng cầu một vài chuyện lặp đi lặp lại. Bạn đã tự xa dời Thiêng Liêng vì tất cả các Ngài đều sợ lải nhải nhưng nếu bạn có người âm thường trực đi theo phù hộ thì họ sẽ tìm mọi cách giúp đỡ cho bạn nhưng chắc chắn con đường tâm linh, con đường tâm đạo của bạn đã bế tắc hoặc trôi theo dòng nhân thế, nghĩa là bạn cứ cầu như vậy, bạn sẽ mãi giống hàng triệu hàng tỷ người đang làm như vậy.
  8. Còn cầu thì còn phải cầu mãi, khi đã được trò chuyện với Ơn Trên thì các Ngài sẽ không cho mỗi người chúng ta cầu nữa vì nếu bạn không tin hãy trò chuyện hỏi các Ngài xem có phải thật vậy không?
  9. Thay vì cầu này cầu khác, sao không dám bỏ đi hình thức đáng sợ này để gần gũi với những Đấng tối cao. Vì tất cả Đấng Tối Cao đều sợ và chán ngán lời cầu nguyện của con người.

 

 

Check Also

Mục đích việc học tập trường sinh học nhân điện

1, biết và hiểu về phần còn lại của thế giới Danh từ tâm linh …