III. Tín Ngưỡng và Thờ Tự trong Nhân Điện

 

III. A. Hệ Thống Tôn Kính

III. A. 1. Niềm tin

+ Nhân điện tôn trọng tất cả niềm tin tôn giáo tín ngưỡng sẵn có của tất cả anh chị em tham gia theo học các cấp lớp và mọi người ở khắp nơi. Niềm tin này tiếp tục được duy trì và được củng cố qua việc cầu nguyện được đưa vào trong công thức thực hành nhân điện.
+ Trên cơ sở cũng là một ngành học thuật về Năng Lượng Vũ Trụ nên nhân điện không bắt buộc người tham gia học tập và thực hành đặt bất cứ một niềm tin nào về thiêng liêng cũng như sự màu nhiệm vô hình. Tuy nhiên Thầy Lương Minh Đáng có nói anh chị em nên tin còn sự quyết định vẫn là chính anh chị em.
+ Đặc biệt trong các công thức thực hành nhân điện có đề cập anh chị em nếu có tin tưởng sẽ đặt niềm tin vào các Năng Lực cao cả ở khoảng 20% hệ thống công thức, phần còn lại không đề cập việc thực hành có đi kèm với việc cầu nguyện và niềm tin. Sự tin tưởng thực sự đến sau khi đã trải nghiệm sự linh ứng và hiệu quả từ việc thực hành thực hiện một thời gian nhất định.

III. A. 2. Năng Lực Cao Cả và có trách nhiệm
+ Ngọc Hoàng Thượng Đế: Thầy Đáng thường gọi tắt là Thượng Đế và được Thầy đề cập từ sơ cấp tới cấp cuối cùng ngành nhân điện, bắt đầu từ việc khai mở luân xa 30% cho những anh chị em mới là sự hiện diện đầu tiên của Ngài.
+ Các Đấng Thiêng Liêng Cao Cả: Thầy nói đây là danh gọi chung cho tất cả những vị đã xuống trần gian và được nhân loại biết đến có danh có tánh dù lịch sử xác thực hay lịch sử chưa xác thực việc các vị có thân xác phàm trần. Như Đức Phật Thích Ca, Chúa Jesu, Phật Bà Quan ÂM, Đức Mẹ Maria vv…
+ Các Đấng Tối Cao xa xưa đầu tiên xuất hiện ở địa cầu: Thầy Đáng gọi họ là giống dân thứ nhất và hình ảnh Não bộ tại núi Uluru Úc Châu là do thế hệ này để lại.
+ Linh Hồn Thầy: Đấng không danh không tánh vì lần đầu tiên xuống địa cầu và giúp cho Thầy Lương Minh Đáng đi giao giảng và thay mặt Thượng Đế giúp cho nhân loại có ngành nhân điện.
+ Các Đấng có trách nhiệm ở các hướng Đông Tây Nam Bắc: vị trí được xác định tại vùng miền anh chị em nhân điện đang sinh sống hay muốn hướng về. Các vị có vai trò được đề cập trong việc cầu nguyện của ngành nhân điện là giúp cho gió bão giông tố đi lên cao ra ngoài không gian tránh hiểm họa thiên tai.
+ Các Đấng có trách nhiệm tại vùng miền: đề cập trong việc cầu nguyện giúp học viên đi lại an lành từ cấp 7 nhân điện trở lên
+ Các linh hồn đang chờ tiến hóa cao được Thượng Đế ban cho ở tại mỗi địa phương: đề cập trong việc cầu nguyện giúp học viên đi tới địa điểm mới được thuận lợi hanh thông, việc cầu nguyện từ cấp 7 trở lên.
+ Các trẻ mất sớm cầu nguyện Thượng Đế cho năng lực giúp đời: Thầy Đáng nói dân gian thường gọi là các cô các cậu.
+ Các linh hồn có trách nhiệm bảo vệ giữ gìn thể xác con cháu hay mọi người: được cảm nhận từ luân xa 3 tới luân xa 5 báo trên cơ thể học viên nhân điện.

III. B. Đền Thờ Tổ Tiên Nhân Loại

222

(click ảnh để xem hình lớn)

III. B. 1. Ban Thờ Tổ Tiên Nhân Loại

+ Trong lớp 18 đầu tiên Thầy Đáng nói anh chị em có thể thiết lập Đền Thờ Tổ Tiên Nhân Loại ở tại bất cứ đâu anh chị em thấy thuận lợi và bằng tất cả các loại chất liệu anh chị em thấy phù hợp nhưng phải đúng theo mô hình Thầy đã thiết lập.
+ Nơi đây tôn thờ cao nhất là Thượng Đế hay Mẹ Nhân Loại và xin năng lực từ Ngài.
+ Đền thờ cũng thờ cúng tất cả gia tiên tiền tổ đã mất của tất cả anh chị em nhân điện trên mọi quốc gia mọi sắc tộc bao gồm gia tiên tiên tổ của anh chị em tại kiếp này và gia tiên tiên tổ của anh chị em tại các tiền kiếp kể từ khi anh chị em là con người.

Picture2 040

10

6825984420_a56a1cbc12_o

III. B. 2. Đài Tưởng Niệm

+ Tưởng nhớ công lao của các chiến sỹ hy sinh trong các cuộc chiến tranh.
+ Tưởng nhớ công ơn của các Vị Thầy tâm linh những vị hoạt động vì tình thương nhân loại và phát triển cộng đồng từ xa xưa tới hiện tại dù được con người biết đến hay chưa biết đến.

2_2

III. B. 3. Tượng Phật Bà và Đức Mẹ

+ Ngành Nhân Điện bày tỏ lòng biết ơn Tình thương của các Đấng thiêng liêng qua hình tượng Phật Bà và Đức Mẹ được đặt trong khuôn viên trong Đền Thờ Tổ Tiên Nhân Loại.
+ Thể hiện tinh thần hòa hợp với các tôn giáo tín ngưỡng khắp thế giới tượng trưng bằng hình ảnh hai Vị qua hai bức tượng trong khuôn viên Đền.

III. B. 4. Đại Ăng-ten

+ Linh hồn Thầy hàng ngày hội nhập Đại Ăng-ten một lần để giúp cho các linh hồn cao đi siêu thoát
+ Đại Ăng-ten có năng lực tâm linh giúp môi trường xã hội an bình, tránh các tệ nạn tiêu cực.

III. B. 5. Phòng Trưng Bày

+ Thầy Đáng muốn thiết lập một Phòng trưng bày các biểu tượng, hình ảnh của tất cả tôn giáo tín ngưỡng mà anh chị em nhân điện khắp thế giới tin tưởng và kính ngưỡng. Anh chị em sẽ gửi về Phòng trưng bày bên cạnh phòng có Ban Thờ Tổ Tiên Nhân Loại và Thầy sẽ trưng bày, gìn giữ đại diện tại phòng này tuy nhiên thời điểm khánh thành Đền Thờ thì Thầy chưa thực hiện được căn phòng này và Thầy nói đây là mong muốn của Thầy.

III. B. 6. Trách nhiệm tâm linh

+ Khi chưa có Đại Ăng-ten từ cuối năm 2006 trở về trước cho tới thời điểm khánh thành Đền thờ thì việc siêu thoát cho các linh hồn không nơi nương tựa và những linh hồn cao muốn về với Khối Sáng tu học với Thượng Đế do Ban Thờ Tổ Tiên Nhân Loại phụ trách.
+ Những linh hồn không nơi nương tựa, gia tiên các đời kiếp của người học viên và các chiến sỹ khi chưa có nơi chốn có thể nương nhờ cư ngụ ở Đền Thờ Tổ Tiên Nhân Loại đến khi nào muốn đi thì đi.

III. B. 7. Kết nối cộng đồng

+ Đền Thờ là mái nhà chung của tất cả anh chị em nhân điện không phân biệt tôn giáo tín ngưỡng màu da quốc tịch thăm viếng mỗi khi thuận lợi và thu xếp được thời gian.
+ Anh chị em nhân điện có một ngày ý nghĩa nhất trở về Đền Thờ. Thầy chọn ngày 24-10 dương lịch hàng năm làm ngày đại diện trong năm việc tưởng nhớ tới Mẹ Trái Đất và Tổ Tiên Nhân Loại.

Check Also

Apple iPad review

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several …