Tập nhân điện giúp cho giấc ngủ ngon

Anh chị em khi bắt đầu theo học khóa sơ cấp được thực tập công thức thiền định nhập môn của ngành nhân điện là công thức hít thở tịnh tâm. Trước khi ngủ anh chị em chúng ta được thiền định thu hút năng lượng vũ trụ và nếu chìm sâu vào trong giấc ngủ thì coi như trong khi ngủ chúng ta được ngủ vừa tập luyện vừa tiếp thu năng lượng giúp cho cơ thể được phục hồi, khỏe mạnh và sinh lực.

Trong khóa trung cấp Thầy Đáng đã trả lời anh chị em về câu hỏi những giấc mơ, Thầy nói 99% giấc mơ là giả và sau khi thức giấc anh chị em truyền điện năng trở lại cho giấc mơ của anh chị em đêm hôm trước. Đầu tiên chúng ta nhận thấy rằng anh chị em ngành nhân điện chúng ta trước kia có thể mơ không nhớ hoặc mơ nhớ ít nhớ nhiều thì nay anh chị em chúng ta mơ là biết mình đã mơ những gì. Sau nữa anh chị em chúng ta có khả năng hóa giải những băng tần tâm linh liên hệ với những giấc mơ của chúng ta.

Trong cấp 6 Thầy Đáng cho chúng ta khả năng cầu nguyện cho ông bà tổ phụ 3 đời chúng ta đã mất được đi tu học tái kiếp hoặc trở về với Khối Sáng. Các cấp lớp sau Thầy cho chúng ta biết nếu khi ông bà gia tiên nhà ta đã đi siêu thoát thì vĩnh viễn chúng ta không bao giờ mơ thấy các vị này nữa. Đây là một trong những điều nhận biết ngoài ra với khả năng cảm nhận của cấp 3 ngành nhân điện khi trước chúng ta đã cảm nhận được các vị báo trên cơ thể chúng ta mà hiện giờ chúng ta không cảm nhận nữa cũng là một dấu hiệu  

Ở lớp 11, 12, 13 anh chị em có năng lực để thực hành ý nghĩa đứng trên bình diện phải trái đúng sai tốt xấu. Điều này giúp anh chị em không mang những ưu tư mà đi vào giấc ngủ. Ở Lớp 13+ 13++ chúng ta có thêm một nguyên tắc về cảm xúc tiêu cực của sự tức giận. Thầy Đáng nói Thầy cho anh chị em tối đa 5 phút để tức giận, xong thì thôi nếu không anh chị em sẽ mất năng lực và sau đó anh chị em muốn tiếp nhận lại năng lực giúp năng lượng luân lưu trong ngoài cơ thể anh chị em thì sẽ rất khó khăn.

Đặc biệt nhất với việc thực tập công thức ra ngoài không gian từ cấp 16 anh chị em ngành nhân điện chúng ta sau khi tập đi vào giấc ngủ là một hình thức anh chị em thực tập thành công. Giấc ngủ là sẽ đặc biệt và sâu lắng hơn hết thảy các giấc ngủ ngon khác của anh chị em chúng ta.

 

 

Check Also

The Secrets Of Rich And Famous Writers

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several …