Thông Đạt Tâm Linh

Ut wisi luctus ullamcorper. Et ullamcorper sollicitudin elit odio consequat mauris, wisi velit tortor semper vel feugiat dui, ultricies lacus. Congue mattis luctus, quam orci mi semper

Thầy Đáng dời bỏ thể xác

Anh chị em ngành nhân điện chúng ta theo dõi các khóa học Thầy Đáng giảng dạy từ những năm trước thập niên 90 thế kỷ trước tới những năm sau 2000 đều có nhận định riêng cho lợi ích sức khỏe, lợi ích tu dưỡng, lợi ích tu học tiến hóa thể xác và tâm linh cho chính mình …

Read More »

VI. Khai mở Luân Xa

  VI. Khai mở Luân Xa VI. A. Thầy Lương Minh Đáng nói về khai mở Luân Xa Anh chị em nghe bài giảng được ghi âm lại qua file mp3 và tìm đọc các tài liệu file pdf ghi lại lời giảng của Thầy có thể thấy khá ít ý nghĩa Thầy nói về việc khai mở luân xa, …

Read More »

III. Tín Ngưỡng và Thờ Tự trong Nhân Điện

  III. A. Hệ Thống Tôn Kính III. A. 1. Niềm tin + Nhân điện tôn trọng tất cả niềm tin tôn giáo tín ngưỡng sẵn có của tất cả anh chị em tham gia theo học các cấp lớp và mọi người ở khắp nơi. Niềm tin này tiếp tục được duy trì và được củng cố qua việc …

Read More »

Nexus 6 review

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several transmissions were beamed to this ship by Rebel spies. I want to know what happened to the plans they sent you. In my experience, there is no such thing as luck. Partially, but it also obeys your commands. I want to come with you to …

Read More »

Apple iPad review

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several transmissions were beamed to this ship by Rebel spies. I want to know what happened to the plans they sent you. In my experience, there is no such thing as luck. Partially, but it also obeys your commands. I want to come with you to …

Read More »

BlackBerry Classic review

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several transmissions were beamed to this ship by Rebel spies. I want to know what happened to the plans they sent you. In my experience, there is no such thing as luck. Partially, but it also obeys your commands. I want to come with you to …

Read More »

Apple iMac with Retina 5K display review

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several transmissions were beamed to this ship by Rebel spies. I want to know what happened to the plans they sent you. In my experience, there is no such thing as luck. Partially, but it also obeys your commands. I want to come with you to …

Read More »

iPhone 6 Plus review

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several transmissions were beamed to this ship by Rebel spies. I want to know what happened to the plans they sent you. In my experience, there is no such thing as luck. Partially, but it also obeys your commands. I want to come with you to …

Read More »

Samsung Galaxy Note Edge review

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several transmissions were beamed to this ship by Rebel spies. I want to know what happened to the plans they sent you. In my experience, there is no such thing as luck. Partially, but it also obeys your commands. I want to come with you to …

Read More »