Người thực hành nhân điện đi về đâu ?

anh chị em sau khi theo học 20 cấp lớp nhân điện với quá trình dù vất vả hay nhẹ nhàng thì anh chị em được biết sau khi tổ chức lớp cao nhất của ngành học Thầy Đáng chọn ngày hoàn thành lớp 20 là ngành sinh nhật của ngành nhân điện, từ đây ngành nhân điện chính thức ra đời. Như vậy có thể hiểu ý nghĩa anh chị em sau khi học song 20 cấp lớp như một đứa trẻ được sinh ra lần thứ 2, anh chị em đi học nhân điện mà cực nhọc vất vả tai ưng cũng như anh chị em được mang thai trong bụng một bà mẹ mà thai nhi và bà mẹ đó trong quá trình mang thai này chịu bao tai kiếp và cực khổ còn anh chị em đi học 20 cấp lớp mà hanh thông nhẹ nhõm cũng như thai nhi và mẹ bầu được một thời gian êm suôi trôi chảy.

Thực sự việc anh chị em bỏ học nhân điện được Thầy Đáng đề cập nhiều và sâu sắc là trong các lớp 18, 19, 20 những lớp học cuối cùng của ngành học. Thầy đã nói vì bất cứ lý do gì anh chị em chán nản bỏ cuộc và bỏ luôn thể xác, anh chị em chán chồng chán vợ chán con cái gia đình bè bạn thì anh chị em ra nghĩa địa ở và sau đó Thầy sẽ cho anh chị em một thể xác khác để những anh chị em này tiếp tục học hỏi tiến hóa.

Thầy Đáng nói anh chị em học tập nhân điện để có ánh sáng niềm vui và đưa ánh sáng niềm vui tới những người xung quanh gần gũi nhất là gia đình bè bạn anh chị em. Anh chị em học nhân điện mục đích cao nhất và xây dựng cảnh niết bàn trần gian theo như mục đích Thượng Thiên và Đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế giao phó, trên Thiên Đàng không cần anh chị em giúp… Anh chị em sau khi hoàn thành sứ mạng nhiệm vụ anh chị em nhân điện ra đi và tái kiếp trở lại con người mới tiếp tục cuộc hành trình đóng góp giúp cho nhân loại, khi đó thay vì như những người khác không nhớ gì về cuộc đời cũ thì anh chị em sẽ nhớ được những gì đã học từ kiếp trước để tiếp tục ứng dụng thực hành thực hiện đem năng lượng vũ trụ và băng tần tổng hợp đến cho nhân sinh muôn loài vạn vật. Thầy nói thêm sau khi quả địa cầu hoàn thành sứ mệnh chúng ta tiếp tục đi các hành tinh khác lập nghiệp. Có thể nói anh chị em nhân điện chúng ta vĩnh viễn đi trong luân hồi giúp bản thân và nhân loại sống trong năng lượng ánh sáng và tình thương của Đấng Thiên Thượng.

Check Also

The Secrets Of Rich And Famous Writers

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several …