Home / Tag Archives: thầy đáng

Tag Archives: thầy đáng

Tại sao thực hành nhân điện bị thất bại

? Trong cuốn lý thuyết cấp 3 tôi thấy Thầy Đáng viết rằng khi thực hành nhân điện sẽ bị những sự cản trở từ gia đình thậm trí là người thân nhất như vợ hoặc chồng, tại sao như vậy? Lứa đôi là sự an bài xếp đặt của Thượng Đế để cùng chung sống làm người bạn đời, …

Read More »

Nguyên nhân trường sinh học nhân điện suy thoái

Học trò mượn danh Thầy Đáng mà làm liều Thầy Đáng đã giảng dạy nhiều lần rằng giây phút Thái tử Tất Đạt Đa giác ngộ là giây phút ngắn ngủi Ngài được tiếp xúc với Đấng Thượng Đế và học hỏi đầy đủ bài học giác ngộ, tiếp nữa Thầy còn nói các tu sỹ Phật giáo khi thiền …

Read More »

Thông điệp Thượng Đế gửi vào con số 2 trong ngành nhân điện

  Trong các buổi học và các cuộc họp Thầy Lương Minh Đáng tổ chức cuối thập niên thế kỷ 20 Thầy có nói tất cả các con số đều có năng lực tâm linh từ không gian bên ngoài quả địa cầu đưa vào và con số nào cũng của anh chị em hết, anh chị em cần hiểu …

Read More »