Tại sao thực hành nhân điện bị thất bại

? Trong cuốn lý thuyết cấp 3 tôi thấy Thầy Đáng viết rằng khi thực hành nhân điện sẽ bị những sự cản trở từ gia đình thậm trí là người thân nhất như vợ hoặc chồng, tại sao như vậy?

Lứa đôi là sự an bài xếp đặt của Thượng Đế để cùng chung sống làm người bạn đời, bạn đường đạo tuy nhiên không phải mỗi bên đã được hoàn toàn trong sạch thoát khỏi tiền duyên và nghiệp lực xa xưa. Do vậy hầu hết tất cả lứa đôi đều sẽ gặp trắc trở khi sợi dây rằng buộc bị đứt đoạn. Học và thực hành nhân điện sẽ đưa tâm thức mỗi bên thoát khỏi những vùng u mê và tăm tối để tiếp cận với những trường năng lực của các Đấng thiêng liêng. Bạn thử tưởng tượng nếu người thân của bạn đầu thai làm người trong đó có chủ đích đòi nợ bạn rồi sống cùng bạn trong gia đình, học chưa đòi nợ đủ mà bạn không làm theo ý họ với những điều được coi là trả nợ như sự kiểm soát, đay nghiến, tiền bạc, sức lực vv… thì khi họ thấy lợi ích hẹp hòi của họ bị đe dọa họ sẽ bằng mọi cách để chống đối, họ đây chính là linh hồn trên thể xác họ điều khiển thể xác mà hành hạ hay gây khó dễ cho người trong gia đình hay người vợ hoặc chồng.

? Trong cuốn tài liệu dành cho giảng viên tôi thấy Thầy Đáng nói khi chúng ta chấp nhận làm công cụ cho các Đấng thiêng liêng thì Ngài sẽ che trở chúng ta hoàn toàn thay vì gặp tai nạn có thể chết thì chỉ bị nhẹ như trặc tay chân. Vậy có cách nào thoát khỏi hoàn toàn hay không?

Như Thầy Đáng đã nói anh chị em nhân điện chúng ta có trình độ căn cơ rất thấp và thể xác chúng ta có năng lực hết sức giới hạn. Vậy nên khi chúng ta trở thành công cụ cho các Ngài thì thứ công cụ này chưa phải là hoàn hảo tuân thủ đúng chủ ý của Ơn Trên hơn nữa một ngày có 24 tiếng liệu chúng ta sẽ dành bao nhiêu thời gian để phụng sự Thượng Đế?

? Trong tài liệu cấp 6 và 16 có đề cập tới việc linh hồn tốt trên luân xa 3 không yêu cầu thì người học viên nhân điện không giúp được và quan điểm của ngành nhân điện linh hồn trên luân xa 3 đều là linh hồn tốt hoặc có trách nhiệm. Liệu có thật vậy? vì trong cuộc sống của tôi và nhiều người khác có sự gây khó khăn bởi những linh hồn trên luân xa 3 mà tôi thấy họ không làm theo ý muốn của Thượng Đế hay ít nhất hành động của họ tôi thấy không thể là ý muốn của Thượng Đế được!

Trong những tinh thần và công thức thực hành của ngành nhân điện có tinh thần của Thượng Đế và phương pháp trở về bên Ngài mà việc coi những linh hồn trên luân xa 3 đều là tốt hoặc có trách nhiệm là ý muốn của Thượng Đế hiện nay vì Người đã tha tội cho họ. Dưới Thượng Đế có rất nhiều Đấng Tối Cao đang trợ giúp cho mỗi chúng ta và cuộc sống này, trong thẩm quyền của họ thì trong số những linh hồn trên luân xa 3 có nhiều vị cần phải sửa chữa hay răn đe nhưng đó là thẩm quyền của các Đấng Tôi Cao không phải của anh chị em nhân điện chúng ta. Vậy nên anh chị em hãy chọn lựa và ngành nhân điện thực sự cho anh chị em chọn lựa vì trong việc cầu nguyện Thầy Đáng có dạy anh chị em cầu nguyện Đấng anh chị em tin tưởng hoặc cầu nguyện Thượng Đế. Nên không làm theo ý muốn của các Ngài thì anh chị em cầu nguyện chỉ vô ích.

Check Also

Cầu nguyện

Quan hệ đối thoại giữa người sống và người chết, với Thiêng Liêng ban đầu …