NGƯỜI ĐÃ TU HỌC NHÂN ĐIỆN THÌ PHẢI Ý THỨC KHÁC, KHÔNG SO SÁNH MÌNH VỚI NGƯỜI BỆNH

NGƯỜI ĐÃ TU HỌC NHÂN ĐIỆN THÌ PHẢI Ý THỨC KHÁC, KHÔNG SO SÁNH MÌNH VỚI NGƯỜI BỆNH.

(Lớp 3 cao cấp bổ túc. USA, video 11. Từ ngày 28/12/1990. Phần 176)

■ Học viên hỏi:

Thưa Thầy, con có một bệnh nhân mà họ sợ tiếng động. Khi mà con cháu đi mạnh quá cũng nói. Tôi chữa 2, 3, 7.

■ Thầy trả lời:

Không đúng. Bây giờ nhiều khi như vậy là tiếng động dưới mọi hình thức khác nhau, giống như ông kia nghe tiếng động nhẹ, tiếng động mạnh, giống như bệnh sốt rét vậy đó. Bây giờ mình trị số 7, số 5 thử coi, giải nghiệp, giản nạn cho linh hồn bất tử bất diệt cho họ đi tu cho nó mau nhất, là cái đó.

Bây giờ tới Lộc này đi rồi tới bên này.

■ Học viên tên Lộc hỏi:

Dạ, Thầy nói khi mà chữa bệnh vôi đóng đó Thầy, nãy Thầy mới nói là dòng điện trời thì khi mình trị thì dòng điện đó sẽ trở ngược lại liền. Mấy khóa trước Thầy có nói là mình về mỗi tháng mình ngừa, mình trị bệnh cho mình ở luân xa 7, 2, 3, 5, 6 thì dòng điện đó cũng trở ngược về mình là sao Thầy?

■ Thầy trả lời:

Em trị bệnh cho người ta thì khác, em trị bệnh cho em thì khác. Em đừng có lấy điển hình của người ta mà trị cho mình. Bây giờ người ta mới lại bè bạn chơi, người ta bệnh gì bà đó bệnh đó, hoặc giả người ta bệnh gì ông đó nói bệnh đó. Nói đau tim, đau gan, đau ruột, mỡ, đặt tay lên luân xa thì không có luân xa nào hút hết trơn, mà ngược lại đặt tay lên luân xa số 7 mà hút là bệnh thần kinh, là bệnh điên đó, bệnh tưởng tượng đó, phải không? Còn mình mà mình phân bì với người bệnh thì mình trật.

Còn cái này thuốc Trường Sinh, nó kích thích tế bào thần kinh những luân xa đó, những tế bào trong bộ phận đó để cho mình mạnh, mình khỏe, mình không đau, không bệnh, có sức đề kháng mạnh. Cái đó là phòng bệnh, còn hơn là chữa bệnh, hiểu không? Tuy nhiên, nếu có bệnh thì mình vẫn trị bệnh được như thường bằng những 3 luân xa đó.

■ Học viên hỏi tiếp:

Nhưng mà theo con hiểu, khi mình truyền điện cho chính mình thì những luân xa nào mà có bộ phận nào có bệnh thì luân xa đó mới hút điện, nếu mà không có bệnh thì luân xa đó sẽ không hút điện thì tay mình sẽ bị tê?

■ Thầy trả lời:

Tôi nói em đó, em học cao cấp, người ta bệnh mà người ta không có học căn bản, em hiểu không? Em đừng so sánh giữa người bệnh với em. Em là thầy.

Cũng như bây giờ em muốn giống như tôi thì phải được mở luân xa số 1. Em cứ xác minh người bệnh với em hoài. Em thì khác, bởi vậy em học cao cấp, trung cấp, tôi mới chỉ số 2, số 3, số 7, chứ người khác mà để số 2, số 3, số 7 thì người ta xỉu, hiểu chưa? Khỏi có so sánh. Ý thức được chưa? Còn nếu theo em nghĩ theo em, của em thì em làm theo em đi cho chắc ăn, đừng có nghe lời tôi bảo đảm hơn.

Check Also

How To Get Out Of Debt In 1 Year Or Less!

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several …