Old Post

Thay đổi có phải chân lý?

Chân Lý? Tùy theo nhu cầu mỗi cá nhân mà chân lý được mỗi người đặt để và quan niệm, cũng tùy theo cá nhân ở trong mỗi tổ chức đoàn thể mà chân lý được tổ chức đoàn thể đó đặt để và quan niệm. Do vậy, đầu tiên nói đến chân lý ta phải nói đến người sinh …

Read More »

Kết thúc đau khổ

Linh hồn khổ: Thân xác có được suy tư, cảm xúc do linh hồn có mà có nhưng chính bộ máy đầu não còn đang khổ thì làm sao khiến thể xác không khổ được. Giải thoát cho linh hồn chỉ có một cách là linh hồn chính của thể xác luôn giao hòa được với Đấng Thân Sinh ra …

Read More »

Cầu nguyện

Quan hệ đối thoại giữa người sống và người chết, với Thiêng Liêng ban đầu được hình thành trên cơ sở của Cầu Nguyện. Trước nhất chỉ có một bên nói, đó là người cầu khấn, người cầu khấn nguyện có thể được người chết hoặc Thiêng Liêng lắng nghe hoặc không lắng nghe. Rồi mới tới việc được đáp …

Read More »

Mục đích việc học tập trường sinh học nhân điện

1, biết và hiểu về phần còn lại của thế giới Danh từ tâm linh hay siêu hình khi được hiểu rằng một dạng tồn tại hiện hữu cần được minh định rõ ràng trong sự sáng suốt và hữu dụng thì sẽ trở thành những ý niệm nhận định thông dụng và gần gũi. 2, giúp bản thân tự …

Read More »

Tại sao thực hành nhân điện bị thất bại

? Trong cuốn lý thuyết cấp 3 tôi thấy Thầy Đáng viết rằng khi thực hành nhân điện sẽ bị những sự cản trở từ gia đình thậm trí là người thân nhất như vợ hoặc chồng, tại sao như vậy? Lứa đôi là sự an bài xếp đặt của Thượng Đế để cùng chung sống làm người bạn đời, …

Read More »

Làm sao để trị bệnh nhân điện được hiệu quả

Tự trị cho chính mình + Có được năng lực để sử dụng cho việc trị bệnh: anh chị em được tiếp nhận năng lực các cấp lớp từ Linh Hồn Thầy Lương Minh Đáng để bắt đầu sử dụng các công thức nhân điện trong đó có các công thức tự trị cho bản thân. Sau khi Thầy mất …

Read More »

Minh Triết với Cảm nhận Tâm Linh

Anh chị em khi tham dự các khóa cấp nhân điện trường sinh học của Thầy Lương Minh Đáng thực chất anh chị em đang đi trên con đường tu học tiến hóa cho linh hồn và thể xác của anh chị em mà phương tiện tu hành là công thức nhân điện còn thành quả tu hành chính là …

Read More »

TỰ HỌC TRƯỜNG SINH HỌC NHÂN ĐIỆN

Thầy Lương Minh Đáng học được Thượng Thiên mặc khải vào đêm 28 tháng Chạp âm lịch 1971, dương lịch là 12-2-1972 tức còn 3 ngày nữa vào ngày mồng 1 Tết đầu xuân năm mới. Sau 27 năm tu học Thầy dạy nhân điện cấp đầu tiên vào 20-7-1989 cho 27 anh chị em và sau 18 năm giao …

Read More »

Sự thật tâm linh (P1)

Tội lỗi và không tội lỗi Anh chị em trước khi tham gia tập luyện thiền định và thực hành các công thức ứng dụng Năng Lượng Vũ Trụ của Thầy Lương Minh Đáng trong ngành nhân điện anh chị em ít nhiều đã từng nghe nói hay tìm hiểu qua đời sống và sách vở về những ý niệm …

Read More »