Home / Tag Archives: thiền định

Tag Archives: thiền định

Nhập thiền nhập định và nhập đạo

Nhập Thiền Khi có cơ thể bị đau yếu ta dùng thiền định để giúp cơ thể lập lại thăng bằng, được nghỉ ngơi hoặc mong cầu sự giải thoát của thân tâm chúng ta cũng dựa vào thiền định làm phương tiện phương pháp để đạt đạo. Giai đoạn nhập thiền ta gặp cản trở đầu tiên do không …

Read More »